email:   kuklova@envika.sk
mobil:   +421 903 297 216
Vypracovanie podkladov
na získanie ISO v oblasti odpadového manažmentu
Kompletné vedenie
odpadového hospodárstva vo firme podľa aktuálnych potrieb, výroby, vzniku a druhu odpadov
Poradenstvo
Interné audity prevádzkových priestorov, recyklačný fond, havarijný plán
 • Kompletné vedenie odpadového hospodárstva vo firme podľa aktuálnych potrieb, výroby, vzniku a druhu odpadov
 • Zavedenie systému odpadového hospodárstva
 • Interné audity prevádzkových priestorov
 • Prevádzkové poriadky skladov nebezpečných odpadov
 • Vypracovanie evidenčných listov, identifikačných listov nebezpečného odpadu, mesačné a ročné hlásenia o nakladaní s odpadmi
 • komunikácia s úradmi, komunikácia s odberateľmi odpadov, povolenia
 • Recyklačný fond
 • Havarijný plán
 • Vypracovanie podkladov na získanie ISO v oblasti odpadového manažmentu
 • Ekonomická stránka odpadov – separácia, vhodný odberateľ
 • Poradenstvo